Komplexné geodetické práce

  • Vytyčovanie líniových a priestorových stavieb
  • Meranie k fakturácii
  • Kontrolné meranie
  • Vystavenie protokolov
  • Porealizačné zameranie
  • Autorizačné overenie
  • Pozícia hlavný geodet stavby
  • Pozícia geodet pre stavebný dozor

Máte záujem? Napíšte nám