Služby

Služby

Ostatné geodetické práce

Ostatné geodetické práce

Špeciálne práce podľa požiadavky klienta Návrh metodiky a merania pri špecifických požiadavkách Máte záujem? Napíšte nám Súhlasím so spracovaním osobných údajov Čítať viac
Polohopis a výškopis

Polohopis a výškopis

Zameranie územia pre projekčné účely Tvorba účelových máp Máte záujem? Napíšte nám Súhlasím so spracovaním osobných údajov Čítať viac
Komplexné geodetické práce

Komplexné geodetické práce

Vytyčovanie líniových a priestorových stavieb Meranie k fakturácii Kontrolné meranie Vystavenie protokolov Porealizačné zameranie Autorizačné overenie Pozícia hlavný geodet stavby Pozícia geodet pre stavebný dozor Máte záujem? Napíšte nám Súhlasím so spracovaním osobných údajov Čítať viac
Laserové skenovanie

Laserové skenovanie

3D laserové skenovanie čoraz viac preniká do najrôznejších oblastí priemyslu, architektúry či stavebníctva. Ide o najmodernejšiu technológiu rýchleho zberu veľkého množstva dát na presné a detailné zameranie skutočného stavu objektov a zachytenie reality. Používame najnovší laserový skener P40 od firmy Leica. Je schopný skenovať rýchlosťou 1 milión bodov za sekundu. Má veľký dosah až 270 m a vysokú hustotu [...] Čítať viac
Špeciálne geodetické merania

Špeciálne geodetické merania

Meranie posunov a deformácií Nivelačné meranie Laserové skenovanie technológií a zložitých objektov Máte záujem? Napíšte nám. Súhlasím so spracovaním osobných údajov Čítať viac
Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

Porealizačné zameranie Vyhotovenie DSRS – geodetická časť Autorizačné overenie Máte záujem? Napíšte nám Súhlasím so spracovaním osobných údajov Čítať viac
Geometrické plány

Geometrické plány

Vyhotovenie geometrických plánov GP ku kolaudácii GP na zriadenia vecného bremena Máte záujem? Napíšte nám. Súhlasím so spracovaním osobných údajov Čítať viac
Fotogrametria

Fotogrametria

Vytvorenie 3D modelov pomocou fotogrametrie Vytvorenie 2D pohľadov Máte záujem? Napíšte nám. Súhlasím so spracovaním osobných údajov Čítať viac
Adresný bod

Adresný bod

Vyhovenie protokolu adresného bodu Máte záujem? Napíšte nám. Súhlasím so spracovaním osobných údajov Čítať viac
Zameranie pozemku

Zameranie pozemku

Zameranie pozemku pre projekčné účely Zameranie nehnuteľnosti pre potreby vyhotovenia geometrického plánu Máte záujem? Napíšte nám. Súhlasím so spracovaním osobných údajov Čítať viac