Laserové skenovanie a fotogrametria

Laserové skenovanie
• skenovanie budov a priemyselných objektov
• digitalizácia kultúrneho dedičstva
• skenovanie potrubných systémov
• meranie geometrických parametrov objektov
• určovanie deformácií objektov

• mobilné laserové skenovanie


Výstupy z laserového skenovania
• mračno bodov
• 3D model
• digitálny terénny model
• rezy a pohľady
• CAD
• BIM


Fotogrametria
• blízka fotogrametria (kamera Canon 5D)
• ortofoto snímky budov
• 3D modely
• kombinácia fotogrametrie a laserového skenovania