Firma Geoaktuál s.r.o. poskytuje komplexné služby vo všetkých hlavných oblastiach geodézie. Pôsobíme na celom Slovensku, máme bohaté skúsenosti so spoluprácou so zahraničnými firmami, ako aj samotnou prácou
v zahraničí (Česká republika, Maďarsko). Máme zavedený systém manažérstva kvality ISO 9001. Pracujeme s profesionálnou meračskou technikou, ako sú univerzálne meracie stanice Leica radu TS15, TCRM1203+, GNSS prístroje Leica GS18, digitálne nivelačné prístroje Topcon, laserový skener Leica P40, kalibrovaná fotogrametrická kamera Canon 5D.

Laserové skenovanie

zachytenie reality

Ide o najmodernejšiu technológiu rýchleho
zberu veľkého množstva dát na presné
a detailné zameranie skutočného stavu objektov
a zachytenie reality.

3D Skener P40

  • skenovanie budov a priemyselných objektov
  • digitalizácia kultúrneho dedičstva
  • skenovanie potrubných systémov
  • meranie geometrických parametrov objektov
  • podklady pre BIM/CAD
HDSlogo